Lasse Overgaard

Praktisk info

 
Herunder får du forskellige praktiske informationer om, hvordan du skal gøre, når du og dit hold vælger at deltage i Sydhavsstafetten.
 
Forklaring til de forskellige holdtyper
Løbehold 
Man tilmelder sig som firemandshold. Hver deltager løber en runde på den 5 km lange rundstrækning. Den samlede distance er altså på i alt 20 km. 
Gåhold
Man tilmelder sig som et hold på op til fire personer. Alle holddeltagere starter samtidig og går på "gåruten". De skal altså ikke bruge skiftezonen.

Skolehold - (max 50 skolehold)

Man tilmelder sig som firemandshold. Hver deltager løber en runde på den 5 km lange rundstrækning. Den samlede distance er altså på i alt 20 km. 
Alle holddeltagerne skal gå i grundskole fra og med 4. klasse til og med 10. klasse – både folkeskoler, privatskoler samt efterskoler er velkommen til at deltage.
Det er kun eleverne, som kan deltage på holdene – Lærerne og forældrene må danne deres eget hold og tilmelde sig som et ”normalt” hold.
 
 
Hvornår går starten
Starten går tirsdag d. 11.06.2019 kl. 17.30 for Løbe- og skoleholdene. Gåholdene starter umiddelbart efter.
 
Fælles opvarmning
Kl. 17.10 Lasse Overgaard fra la'tiff vil stå for fælles opvarmning for hele holdet for at sikre en god start på de 5 km.
 
                        
 
 
Fælles afslutning
Kl. ca. 20.00 er der afslutning på løbet
 
Hvor går starten
Der er stævneplads på Maribo Stadion - Det er også herfra starten går.
Adressen er Ved Stadion 4, Maribo

Pris
Pris pr. løbehold (4 deltagere) kr. 500,- + onlinegebyr kr. 35,- (kan ikke fravælges)
Pris pr. skolehold (4 deltagere som gå i skole fra og med 4. klasse til og med 10. klasse) kr. 265,- + onlinegebyr kr. 35,- (kan ikke fravælges)
Pris pr. gåhold (deltagere) kr. 500,- kr. + onlinegebyr kr. 35,- (kan ikke fravælges)
 
Tilmelding senest 7. juni 2018 (EFTERTILMELDING ER IKKE MULIGT)
Der kan max deltage 550 hold - heraf max 50 hold tilmeldt som skolehold.

P-Pladser
Foran Maribohaller er der p-pladser - Følg anvisningerne på selv dagen.
Vi vil meget gerne opfordre folk til samkørsel, for at begrænse antallet af biler.
 
Bad og omklædning
Der er mulighed for bad og omklædning i hallen.
 
Toileter
Der er mulighed for at komme på toilettet i hallen - følg skiltene.
 
Stævnepladsen
Vi ønsker en åben og overskuelig stævneplads. Derfor tillader vi ikke telte med sider.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det heller ikke tilladt at have åben ild.

Hvis I som hold ønsker at have et lukket telt og/eller benytte åben ild, kan vi anvise jer en plads lige ved siden af selve stadion. Dette skal aftales med os senest tre dage inden løbsdagen.

Afhentning af depeche og startnumre
Depechen og startnumrene skal afhentes på selve løbsdagen, i tidsrummet kl. 16 til 17.
Afhentningsstedet er et telt, der er placeret på atletikstadionet.

Vigtigt: Husk at medbringe kvittering for din holdtilmelding, eller skriv dit holdnavn og holdnummer ned på en seddel og tag den med på løbsdagen.
Vi kan meget lettere og hurtigere finde frem til kuverten med den rigtige depeche til dit hold, hvis du har holdnummer og holdnavn klar til os!

Benyttelse af startnumre
Startnummeret kan f.eks. være 120-4 hvor de tre første cifre angiver holdets nummer og sidste ciffer angiver hvilken tur den enkelte deltager løber. I dette eksempel er det altså fjerde tur på hold nummer 120.
I kuverten med startnumre ligger også sikkerhedsnåle.

Tidtagning og brug af depeche
Der løbes med én depeche (stafetpind) pr. hold. Der er placeret en elektronisk chip i den udleverede depeche, som aktiveres i start- og målområdet. Det sker, når løberen løber med depechen igennem start/mål området. De 4 løbere får hver deres individuelle tider, og hvert hold får desuden en samlet holdtid, som efter løbet kan ses på resultatlisten her på hjemmesiden.

Skiftezone
I målområdet på stadion vil der være en skiftezone, hvor løberne afleverer og modtager depechen. For at gøre det lettere for løberne at finde frem til hinanden, vil der være skilte der viser, hvor løberne med de forskellige startnumre skal skifte depechen. F.eks. 001-049, 050-099, 100-149, 150-200.

Skoleholdene får egen bås i skiftezonen.

Ruten
Du kan se kortet over ruterne ved at klikke på "Ruten" i menuen.
De cirka 5 km løbes/gåes i Maribo by og langs Maribosøen.
Ruten er forsynet med såvel afmærkning som vejvisere. Det er let at finde rundt.
Husk at ruten ikke er afspærret for den øvrige trafik, så se dig godt for og vis hensyn, når du løber! Det er vigtigt at du overholder færselsreglerne og tager hensyn til forholdene.
 
Inddelingen i holdtyper
Sydhavsstafetten er ikke tænkt som et konkurrenceløb. Derfor er der f.eks. ikke præmie til det hurtigste hold.
Men for dem som gerne vil kunne sammenligne sig med andre, har vi valgt at inddele holdene i forskellige holdtyper. Holdtyperne er følgende:
 
Herre - Alle deltagerne skal være herrer
Damer - Alle deltagerne skal være damer
Mix - Bare en er af andet køn end de andre på holdet
 
Skolehold - Alle på holdet går i  4. - 10. klasse
Drenge - Alle deltagere skal være drenge
Piger - Alle deltagere skal være piger
Mix - Bare en er af andet køn end de andre på holdet.
 
Hvis dit hold ikke er fuldtalligt
Hvis dit hold skulle blive ramt af afbud, så I ikke kan stille 4 holddeltagere til start, er det ikke nogen hindring for, at de resterende på dit hold deltager og gennemfører stafetten. Men hvis I ønsker en samlet tid for jeres hold, må de resterende deltagere så dele de 4 ture mellem sig.

Tidsfrist for gennemførelse af stafetten
Vore vejvisere forlader deres poster kl. 20.00 . Tidtagningen lukker kl. 20.00 - efter 2 1/2 timer.
Det giver gennemsnitligt hver løber 37 minutter til at gennemføre de 5 km.

Returnering af depechen
Hvert hold (ikke gåholdene) er registreret på deres depeches chipnummer. Depecher afleveres straks efter at holdets sidste mand har passeret målstregen. Holdet er ansvarlig for depechen og der afregnes kr. 450,- hvis depechen ikke afleveres.